MF-CT d.o.o.

+386 31 671 770 info@mf-ct.com

  • sl_SI
  • en_US
  • de_DE
  • hr
Menu

Komunalne nadogradnje

Proizvodni program

Komunalne nadogradnje

Komunalne nadogradnje proizvodiimo vlastitom dizajnu ili montiramo samoutovarivače i abrole Nizozemskog proizvodjača Hyva.

Samoutovarivači vlastite proizvodnje imju nosivost od 600kg do 10.000kg, nadgradnja Hyva jeima nosivost od 4t do 26t.

Proizvodimo i hidraulične blokade kontenra samootovarivaču i abrolama.